Tisková prohlášení - seznam

TSK zahájila výchovné řezy mladých stromů

Výchovné řezy mladých stromů zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která se stará o komunikační zeleň v metropoli. „Březen je nejvhodnějším obdobím pro tuto činnost. Stromy se totiž s řeznými ranami velmi dobře vyrovnávají. V průběhu tohoto období ošetříme řádově stovky stromů,“ uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

V těchto dnech výchovné řezy TSK provádí například v Bubenečské ulici, následovat bude ošetření stromů na Bubenském nábřeží, v Tusarově či Argentinské ulici. TSK spolupracuje s profesionálními arboristy – odborníky na péči o dřeviny rostoucí mimo les. Výchovný řez se provádí se u mladých exemplářů v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště.

Výchovné řezy jsou jedním z prioritních úkolů povýsadbové péče.   Zanedbání výchovného řezu nezřídka vede k tvorbě korun staticky labilních, nezdravých či málo vitálních a to zejména na silně zátěžových stanovištích v centrech měst. Nejčastějšími problémy jsou nízko založená kosterní větvení koruny, která brání provozu a způsobují poškození větví, dále neodstraněná vidličnatá větvení, která se v dospělosti pod vlastní vahou rozlamují.

Výchovné řezy si kladou za cíl:

  • dosáhnout charakteristického tvaru koruny ošetřovaného jedince, jenž je a bude zdravá a vitální, dlouhodobě funkční na stanovišti a staticky odolná a připravit podmínky pro rozvoj koruny
  • přizpůsobit velikost a tvar koruny funkčním požadavkům stanoviště (zejména postupnou a citlivou úpravou podchodné či podjezdné výšky)

u tohoto řezu máme jedinečnou možnost zasáhnout bez rozsáhlejších poranění až do kosterního větvení stromu a ovlivnit tak velmi snadno a levně budoucí architekturu koruny. Je třeba si uvědomit, že tvar stromu a rozložení jeho kosterních větví zůstane po třiceti i více letech ve stejné výšce a v podobném úhlu, v jakém je vidíme dnes