Tisková prohlášení - seznam

TSK startuje rekonstrukce dvou ulic Na Padesátém a Mírová

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy zahajuje 3. srpna druhou etapu rekonstrukce ulice Na Padesátém na Praze 10 (První etapa proběhla v roce 2014) a ulice Mírová na Praze 22, kde budou provedeny souvislé údržby komunikací.

 

Ulice Na Padesátém - II. etapa:

 

Příslušná MČ:

Praha 10

Stručný popis:

Souvislá údržba komunikace

Termín:

3. 8. 2015 – 31. 8. 2015

Dopravní omezení:

1. úsek a 2. úsek – provoz po polovinách

3. úsek úplná uzavírka- doprava vedena v protisměru.

MHD v provozu.

Popis akce:

Jedná se o výměnu obrusné vrstvy a lokálně o opravu podkladní vrstvy s kompletní výměnou asfaltové konstrukce.

Oprava chodníků není předmětem akce, v souvislosti s lokální vyrovnávkou obrub je však nutno opravit přilehlé pruhy chodníků a provést lokální úpravu bezbariérových přechodů.

Dopravní značení bude nově provedeno s vyhrazeným jízdním pruhem pro BUS+CYKLO+TAXI. Dále bude obnovena barevná protismyková vrstva před přechodem u Uhříněveské.

Součástí akce je úprava odvodnění komunikace a výměna 16 ks uličních vpustí, vyčištění stávajících vpustí a tlakový proplach přípojek.

Začátek:

Od ulice V Rybníčkách

Konec:

Po ul. Průběžná (Přetlucká)

Délka opravy:

cca 744 m

Šířka opravy:

Cca 7 m

 

Ulice Mírová:

Příslušná MČ:

Praha 22

Stručný popis:

Souvislá údržba komunikace

Termín:

3. 8. 2015 – 18. 10. 2015

Dopravní omezení:

Částečné omezení provozu

Popis akce:

Souvislá údržba komunikace o ploše 11 350m2 řešená frézou s následnou živičnou náhradou. Dále dojde k opravě případných trhlin, vyrovnání a výměně obrub. Povrchové znaky budou výškově rektifikovány.

Začátek:

Za Podjezdem

Konec:

ul. K Říčanům

Délka opravy:

1 412 m