Tisková prohlášení - seznam

Nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

Praha se stejně jako jiná evropská a světová velkoměsta potýká se vysokou hustotou provozu, která je nejvyšší v České republice. Každý den se v centrální části metropole pohybuje kolem 550 tisíc vozů, ve vnější části ještě o 100 tisíc vozidel více.

Hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy realizuje do konce roku 2015 projekt Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v hl. m. Praze, který napomůže optimalizovat přepravní výkony a zvýšit kvalitu dopravy. Realizace tohoto projektu byla schválena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci z Operačního programu Doprava s  možnou podporou až 799 mil. Kč.