Tisková prohlášení - seznam

Oprava další části ulice Wilsonova ve směru na Pankrác

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v pondělí 4. července 2016 rekonstrukci v části ulice Wilsonova ve směru na Prahu 4. Jedná se o souvislou údržbu vozovky v úseku od výjezdu z parkoviště Hl. nádraží k Václavskému náměstí, která navazuje na opravu z roku 2015. Oprava bude ukončena nejpozději do 31. srpna 2016.
 
Rekonstrukce, dlouhá zhruba 500 m v šíři komunikace, zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následnou výměnu živičného povrchu.  V plánu je ošetření trhlin a propadů v konstrukci vozovky, vyrovnávka obrub a úprava povrchových znaků. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V rámci akce bude provedena přeizolace podchodu u Státní opery a podjezdu u parkoviště z Hlavního nádraží.
 
Dopravním omezením je částečná uzavírka komunikace po fázích:
I. fáze: úsek od výjezdu z parkoviště Hl. nádraží – Politických vězňů 
Uzavření vozovky po polovinách se zachováním dvou jízdních pruhů.
 
II. fáze: úsek Politických vězňů – Václavské náměstí
Uzavření vozovky po polovinách se zachováním dvou jízdních pruhů.
 
Orientační termíny (dle postupu a návaznosti prací): 
1. etapa od 4. 7. do 18. 7. 2016
2. etapa od 19. 7. do 1. 8. 2016
3. a 4. etapa dle aktuálního postupu prací (nejdéle do 31.8.2016)