Tisková prohlášení - seznam

Na Michelskou ulici se již vrátil provoz

Michelská ulice ve čtvrté městské části již opět slouží motoristům. „Termín otevření rekonstruovaného úseku mezi Prostřední a Ohradní ulicí se tak oproti původně předpokládanému říjnovému ukončení prací podařilo zkrátit, a to je pro dopravu i obyvatele této oblasti Prahy 4 významné ulehčení. S rekonstrukcí zbylé části Michelské v úseku od Ohradní ulice k ulici U plynárny počítáme v příštím roce,“ uvedl první náměstek primátora hl. m. Prahy Karel Březina. Stavební práce na uvedeném úseku byly zahájeny 3. dubna letošního roku s předpokládaným ukončením říjen 2011. Součástí stavby byla u mostu přes Botič výstavba provizorní lávky, provizorní přeložky kabelových sítí, vodovodu a plynovodu. Během stavby byla Michelská ulice od Prostřední až po Ohradní uzavřena a autobusová i automobilová doprava odkloněna na objízdné trasy. „Tato, již druhá, etapa rekonstrukce Michelské ulice zahrnovala rekonstrukci inženýrských sítí, nový povrch vozovky a chodníků a sadové úpravy. Kompletní rekonstrukce této významné komunikace by měla být dokončena příští rok,“ konstatoval náměstek Březina. Rekonstrukce Michelské je pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (TSK), investora akce, jednou z nejvýznamnějších akcí. „Tato komunikace již nesplňovala základní požadavky na moderní městskou dopravní tepnu. Její oprava zvýší komfort nejen pro motoristy, ale i sníží hlukovou zátěž pro místní obyvatele,“ uvedl ředitel TSK Luděk Dostál.