Tisková prohlášení - seznam

Nuselský most je opět zcela průjezdný

Nuselský most zcela bez omezení opět slouží motoristům. Po dobu prázdnin na něm probíhaly nutné a plánované opravy, kvůli kterým byl provoz omezen na dva pruhy v každém směru. „Postupu stavebních prací jsme věnovali mimořádnou pozornost. Prioritou bylo, aby byl plný provoz obnoven před koncem prázdnin. Jsem rád, že se vše stihlo v termínu a opravy tak nezpůsobily žádné vážnější dopravní komplikace“, uvedl první náměstek primátora Karel Březina. V rámci opravy byla provedena nutná výměna vadných dilatačních závěrů Nuselského mostu včetně opravy povrchu vozovky a izolací v místě závěrů. „Součástí této akce byla rovněž kompletní rekonstrukce ulice 5. května, která mimo jiné přispěje ke snížení hlukové zátěže v této lokalitě. Došlo k výměně živičného krytu vozovky. Zároveň byly provedeny doprovodné práce – sanace svodidlových mostních závěrů, částečná výměna obrub, úprava středního dělícího pásu a výměna uličních vpustí,“ řekl Luděk Dostál, ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Dopravní opatření, která byla nutná pro opravy, umožnila rovněž výměnu stožárů veřejného osvětlení na ulici 5. května a výměnu dilatace ve stanici metra Vyšehrad bez omezení provozu metra. „Znovu se potvrdilo, že prázdninový termín je pro obdobné plánované práce nejvhodnější. Nižší intenzita provozu umožňuje provést dopravní opatření, aniž by došlo ke kolapsu dopravy. Letní počasí navíc neztěžuje práce a opravy lze provést v termínu“, zdůraznil Karel Březina. Investorem byla Technická správa komunikací hlavního města Prahy, výměna dilatace ve stanici Vyšehradská byla v režii Dopravního podniku a o výměnu stožárů veřejného osvětlení se postarala firma Eltodo Citelum.