Tisková prohlášení - seznam

Oprava mostu přes Růžičkovu rokli omezí výjezd z Prahy

V sobotu 2. března zahajuje Technická správa komunikací první etapu rozsáhlé opravy mostu přes Růžičkovu rokli X034 v ulici K Barrandovu. V úseku Barrandovská–Geologická čeká řidiče dopravní omezení.

Při rekonstrukci mostu přes Růžičkovu rokli se postupně do konce roku opraví odvodňovací systém, vymění se železobetonové římsy, pochozí rošt ve středním dělicím pásu, proběhne sanace podhledu nosné konstrukce či přeložka veřejného osvětlení. „První etapa si vyžádá dopravní omezení v pravém jízdním pruhu z centra a doprava bude vedena pouze v levém pruhu. Toto omezení s sebou přinese dopravní komplikace zejména v odpolední špičce,“ uvádí Petr Smolka, generální ředitel TSK, a dodává: „Celá oprava je rozdělena do několika po sobě jdoucích etap. Další etapa by měla být zahájena koncem června a bude zasahovat do levých jízdních pruhů v obou směrech.  

Dopravní omezení bude od soboty 2. března 2019 pouze ve směru z centra, druhý směr do centra bude bez omezení.

Od března až do konce roku bude oprava mostu pokračovat dalšími stavebními pracemi. Související dopravní omezení budou upřesněna.