Tisková prohlášení - seznam

Na Starokolínské vzniknou dvě zastávky MHD

V pondělí 27. července 2015 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy výstavbu dvou nových zastávek MHD v ulici Starokolínská. Součástí je i zřízení třech parkovacích míst K+R v místě základní školy. Celková výstavba, včetně světelné signalizace, potrvá do 22. listopadu 2015.
 
Jedná se o stavbu dvou nových autobusových zastávek a 3 parkovacích stání K+R. Autobusové zastávky se nachází při ul. Starokolínská, konkrétně se jedná o zastávky s budoucím názvem „Polesná“. Akce bude realizována společně s výstavbou světelných signalizačních zařízení (SSZ) v křižovatce Starokolínská – Polesná, kde dojde k vybudování nového signalizovaného přechodu ze zastávky ve směru z centra. 
 
„Hlavním cílem akce je zvýšit bezpečnost dětí navštěvujících místní základní školu,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává: „nejen nové zastávky MHD, ale i nové světelné signalizační zařízení mají velký přínos k bezpečnosti v této lokalitě, kdy se jedná o frekventovanou komunikaci s velkým pohybem chodců, zejména dětí.“
 
Dopravní opatření:
Částečné omezení – provoz bude řízen přenosným SSZ s kamerami, které budou vyhodnocovat hustotu provozu, a na základě vyhodnocení hustoty bude řízena délka průjezdů. 
 
Dopravní omezení bude probíhat v těchto etapách:
- 1. et. - zábor staveniště v délce cca 110 m – pravá strana ul. Starokolínská (za křižovatkou Starokolínská – Polesná), směr do centra
 
- 2. et. - zábor staveniště v délce cca 90 m – levá strana ul. Starokolínská (za křižovatkou Starokolínská – Polesná), směr do centra
 
- 3. et. - zábor staveniště v délce cca 80 m – pravá strana ul. Starokolínská (křižovatka Starokolínská – Rápošovská), směr z centra
 

V lokalitě Prahy 21 bude zároveň probíhat akce Magistrátu HMP, zast. ZAVOS – výstavba kanalizace v ul. Staroklánovická v termínu 27.07. – 30.08.2015 s tímto dopravním omezením: 
- ul. Staroklánovická - zábor jízdního pruhu ve směru do Klánovic, doprava řešena kyvadlovou SSZ
- ul. Čentická – plná uzávěra v úseku 120m od křížení s ul. Staroklánovická