Tisková prohlášení - seznam

TSK SE PŘESTĚHUJE DO NOVÝCH MODERNÍCH PROSTOR

15. červenec- Technická správa komunikací (TSK) plánuje v první polovině roku 2021 stěhování do nových prostor v budově Centra Stromovka. Důvodem stěhování jsou nevyhovující a nedostatečné kapacity stávajících prostor a potřeba vybudovat kontaktní klientské centrum.

TSK v předstihu konzultovala záměr stěhování s ředitelkou magistrátu Zdenou Javornickou a radním pro oblast majetku Janem Chabrem. Magistrát tento krok podpořil. „Díky vystěhování Technické správy komunikací se budova opět vrátí k možnému využití Magistrátem hlavního města Prahy, ostatně historicky již úřední budovou byla. Vzhledem k probíhající přípravě rekonstrukce objektů v Emauzích bude moci být například využita pro dočasné umístění investičního odboru,“ uvedla Zdena Javornická, ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy.

Požadavkem TSK byly moderní, klimatizované kanceláře standardu A, relativní blízkost současným kancelářím s ohledem na dostupnost na Magistrát hl. m. Prahy, minimalizaci změny lokality na zaměstnance a snadné spojení na budoucí druhé dispečerské pracoviště, které se připravuje na Malovance. Dalším požadavkem byla velikost 3750 až 4500 m2, možnost parkování pro vozidla služební, klientů a dodavatelů, dále možnost vytvoření kontaktního klientského centra a v neposlední řadě nenavyšování jednotkových nákladů na jednoho zaměstnance.

Společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, připravila seznam všech dostupných kancelářských ploch, kde byly desítky prostor na území metropole, ze kterých čtyři budovy nejlépe naplňovaly požadavky TSK. Šlo o budovy Telehouse (Praha 6), Bořislavka (Praha 6), Blox (Praha 6) a Letná Obchodní Centrum - OC Stromovka (Praha 7), což byla i nejlevnější nabídka s efektivním měsíčním nájemným 12,86 Eur za m2 kancelářských prostor za sjednanou dobu nájmu.

Výše nájemného byla posouzena rovněž znaleckým posudkem, zda odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Tento posudek potvrdil, že sjednaný nájem je obvyklý a je o cca 4 miliony ročně nižší, než by odpovídalo srovnatelným nemovitostem.