Tisková prohlášení - seznam

V pondělí 4. května začne oprava v okolí Haštalského náměstí

Praha 30. dubna 2020 Technická správa komunikací začne v pondělí 4. května 2020 s opravami vozovky v okolí Haštalského náměstí v úseku ulic Rybné a Řásnovky. Práce spočívají v předlažbě stávajícího krytu vozovky, a to v šesti etapách různých úseků okolí Haštalského náměstí. Opravy skončí do 21. srpna 2020.

Dopravní omezení:

Plná uzávěra po etapách s objízdnou trasou.

Zhotovitel: STRABAG, a. s.

PODROBNOSTI NAJDETE ZDE v aplikaci VÝZNAMNÉ STAVBY