Tisková prohlášení - seznam

Provoz Na Ohradě zkomplikuje první etapa opravy ulice Jana Želivského

12. srpna 2020 - Technická správa komunikací začne v sobotu 15. srpna 2020 s opravou vozovky v ulici Jana Želivského, a to v úseku Basilejské náměstí – Koněvova. Práce a uzavření úseku ve směru Na Ohradu potrvají do 30. srpna 2020.

 

Oprava vozovky je rozdělena na 2. etapy. Během 1. etapy bude zcela uzavřen úsek Basilejské náměstí – Koněvova. Toto omezení potrvá do 19.8. 2020. Další etapy budou následovat v koordinaci s pracemi na ulici Koněvova a termíny budou upřesněny.

 

Souvislá údržba komunikace Jana Želivského spočívá ve vyfrézování povrchu do hloubky 100 mm s následnou náhradou ve stejné tlouště s obrusnou vrstvou s hluk snižujícím účinkem, v rámci akce budou rektifikovány povrchové znaky inženýrských sítí a opraveny uliční vpusti. “Položením takzvaného tichého asfaltu a vyrovnáním kanálů předpokládáme snížení hlučnosti v okolí této komunikace o 3 – 5 dB,“ komentuje následné zlepšení života místních obyvatel Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

 

Dopravní omezení:

Úplná uzavírka jízdního pásu v úseku Basilejské nám. – Koněvova (směr Koněvova).

Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu je vedena ulicemi Ambrožova, Jeseninova a Na Vápence. Pro lepší zachování plynulosti provozu je součástí dopravního omezení úprava světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulice Koněvova a Na Vápence, pro zesílení intenzity odbočení vlevo z ulice Na Vápence do ulice Koněvova.

 

Dopravní omezení se nedotkne městské hromadné dopravy, provoz tramvají a autobusů bude veden i nadále obousměrně po kolejích.

Doprava ve směru Koněvova – Basilejské nám. (směr Basilejské nám.) nebude dotčena.

 

V 2. etapě od 20.8.2020 v úseku Jeseniova – Basilejské náměstí, bude doprava vedena vždy po neuzavřeném jízdním páse komunikace Jana Želivského do 30.8.2020.