Tisková prohlášení - seznam

V ulici Na Hlavní proběhne oprava vozovky

Ve středu 10. srpna 2016 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) plánovanou opravu vozovky v ulici Na Hlavní, Praha 8. Jedná se o kompletní opravu v celé šíři komunikace v úseku od ulice Vzdálená po hranici Hl m. Prahy. Oprava potrvá do 26. září 2016.
 
Celková délka rekonstruované komunikace činí 193 m a zahrnuje kompletní výměnu konstrukčních vrstev stávající vozovky včetně obrub. Dále je součástí opravy řešení odvodnění pomocí betonových žlabovek a zasakovacího příkopu podél komunikace. Šířka vozovky je navržena na 7,10 - 7,70 m vzhledem k okolní zástavbě a terénu.
 
Dopravní omezení:
Uzavírka vozovky po polovinách. Provoz bude řízen světelnou signalizací kyvadlově.