Tisková prohlášení - seznam

Kompletní uzavírka části ulice Koněvova

Praha 20. srpna 2020 - Technická správa komunikací pokračuje s pracemi na komunikaci Koněvova, kdy v rámci rekonstrukce musí dojít od 24. srpna 2020 k uzavření veškerého provozu po opravované části této komunikace, a to v úseku Rokycanova – Prokopova pro veškerou dopravu.

 

Doprava do centra bude vedena z ulice Koněvova do Rokycanovy ulice, Prokopovy a zpět do Husitské. Doprava z centra bude vedena po objízdné trase ulicemi Prokopova a Olšanská.

 

Autobusová doprava ve směru z centra bude vedena po objízdné trase ulicemi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Ostromečská, kde bude otočena směrnost. Ve směru do centra bude autobusová doprava z ulice Koněvova odkloněna do ulice Rokycanova, Prokopova a zpět do ulice Koněvova. Autobusy v tomto směru budou zastavovat ve stávající zastávce v ulici Rokycanova. Změna tras a zastávek se dočasně dotkne linek č. 133, 136, 175, 207, 908, 909, 913.

 

Po dobu uzavírky bude na hranicích stavby umožněno parkování pro zásobování objektů v uzavřené oblasti.

 

Dokončení této etapy je plánováno na 31. 10. 2020 a je koordinováno s dalšími pracemi jiných investorů.

Zhotovitel: STRABAG, a. s.