Tisková prohlášení - seznam

Rada schválila další diagnostiku Libeňského mostu

Technická správa komunikaci hl. m. Prahy (TSK) předložila na dnešním jednání Rady HMP zprávu, ve které jsou uvedeny konkrétní kroky pro naplnění požadavku Zastupitelstva HMP. Kromě znovu předložené informace o dosavadní přípravě a realizaci rekonstrukce souboru mostních objektů Libeňský most, jsou navrženy konkrétní úkoly pro TSK a Institut plánování a rozvoje HMP k vytvoření podmínek pro zachování provozu na mostě, zejména pro MHD, do doby než bude  ukončeno správní řízení vedené Ministerstvem kultury a zahájena kompletní rekonstrukce.

„Tímto materiálem TSK ukládáme okamžité zahájení diagnostiky a průzkumů, které již probíhaly na inundačním mostě a nyní se připravují i na mostě přes Vltavu s cílem stanovení únosnosti obou mostů, dále TSK ukládáme zahájit stavebně-průzkumné práce v podzákladí mostu přes Vltavu s cílem ověřit kvalitu a stabilitu založení tohoto mostu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek, radní pro dopravu a dodává; „Je třeba okamžitě zahájit předprojektové práce, zaměřené na možné statické podepření nosné konstrukce těchto mostů v případě, že by zatížitelnost každého mostu zvlášť neumožňovala provozování veřejné dopravy, včetně možnosti v případě nutnosti převést dopravu po provizorním mostě.“

Dále je v plánu zahájení zpracování studie rekonstrukce Libeňského mostu ve stávajících šířkových parametrech, která bude vycházet z dopravní analýzy, zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. IPRU je zároveň uloženo vyhodnotit dopad do platného územního plánu hl. m. Prahy v dotčené lokalitě Prahy 7 a Prahy 8 včetně souvisejících vodohospodářských a ostatních záměrů.

„Za účelem zajištění financování činností, uvedených v tomto usnesení, žádáme o provedení úpravy rozpočtu TSK, spočívající ve zvýšení běžných výdajů o 40 milionů. Kč, které budou převedeny z kapitálových výdajů určených na přestavbu Libeňského soumostí,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.