Tisková prohlášení - seznam

Uzavírka části Rašínova nábřeží ve směru z centra

10. července 2020 – Z důvodu havarijní opravy uzavřených odvodňovacích žlabů a uličních vpustí, která proběhne v termínu od pondělí 13. července 2020 do úterý 21. července 2020, uzavře TSK část Rašínova nábřeží ve směru z centra. Jedná se o úsek od ulice Plavecká po ulici Svobodova. Druhý směr do centra bude průjezdný.

Objízdná trasa je vedena do ulice Plavecká – Vyšehradská – Svobodova, a zpět na nábřeží. Zajištěna je i úprava světelné signalizace.