Tisková prohlášení - seznam

Oprava mostu mezi Řeporyjemi a Ořechem

Technická správa komunikací opravuje v termínu od 11. března 2019 do 13. září 2019 most přes D0 v ulici Ořešská.

Tato oprava mostu je  realizována ve dvou fázích: od 11. 3. 2019 do 11. 6. 2019 bude opravena západní část mostovky, od 12. 6. 2019 do 13. 9. 2019 bude probíhat oprava východní části mostovky.

V rámci těchto prací se provede nová spádová vyrovnávací vrstva na nosné konstrukci, osadí se nové mostní odvaděče a mostní závěry. Dále zde budou zhotoveny nové železobetonové chodníkové římsy, celoplošně se položí izolace mostu, vozovkové souvrství a nové zábradlí.

V neposlední řadě se provede i sanace podhledů a boků nosné konstrukce a spodní stavby.

Celá tato stavba se bude realizovat v délce cca 70 m a šířce 13,3 m.

Oprava mostu nebude mít vliv na provoz na D0, ale dojde k dopravnímu omezení mostovky, a to po polovinách. Pro řidiče to bude znamenat, že v ulici Ořešská je zaveden kyvadlový provoz.