Tisková prohlášení - seznam

Užijte si příjemnější a bezpečnější jízdu. Praha rozšiřuje rádiový signál v tunelech

Od listopadu je cestování Prahou opět o něco bezpečnější i komfortnější. Automobilisté se již nemusí obávat, že při projíždění tunely přijdou o důležité dopravní informace, ale ani o svou oblíbenou hudbu. Tunelový komplex Blanka, Strahovský tunel a tunel Mrázovka jsou již kompletně vybaveny rádiovým signálem.

Na projektu, jehož cílem je usnadnit situaci řidičům a řidičkám a poskytnout jim především komfort a informace o dopravě, spolupracuje městská společnost Operátor ICT, a. s., s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a. s. Zatímco společnost Operátor ICT především řídila koordinaci projektu a sjednala smluvní vztahy s rádii, Technická správa komunikací zajistila technologickou část a osazení vysílacích jednotek.

Projekt pokrytí sítě metropolitních tunelů rádiovým signálem je dalším z příkladů zavádění technologických inovací v Praze, které přinesou užitek a zvýší kvalitu každodenního života všem obyvatelům i návštěvníkům našeho hlavního města. „Účelem všech našich projektů je přinášet inovace takovou formou, aby občané dostávali v městském prostředí služby, na které jsou zvyklí ve svém běžném životě. Možnost poslouchat radiostanice při řízení a možnost jejich výběru vnímáme také jako zvýšení základního komfortu pro řidiče a řidičky, nejen jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Praze skrze dopravní zpravodajství bez nutnosti stanice přelaďovat,uvádí Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a. s.

 „Přestože se může zdát, že jde o základní požadavek a nikterak o nadstandardní službu, samotné šíření rádiového signálu v tunelech a technické zajištění projektu je poměrně náročné,vysvětluje Matěj Fichtner, náměstek generálního ředitele Technické správy komunikací, a dodává: „Současné jednotky jsou zastaralé a nedokáží obsáhnout další frekvence, a tedy signál pro více rádií. Proto došlo k výměně jednotek za jednotky nového typu, kde se dají nastavit nové frekvence.

Základní otázku dostupnosti rozhlasových stanic v silničních tunelech řeší Technologické podmínky č. 98–Z1 Ministerstva dopravy ČR stanovující technologické vybavení tunelů pozemních komunikací. Tyto Technologické podmínky zakládají povinnost přenosu radiového signálu za účelem umožnění dopravních informací a komunikace správy tunelu s řidiči v případě potřeby.

V rámci projektu rozšíření rádiového vysílání v tunelech proběhla veřejná soutěž, na jejímž základě byly vybrány další stanice, které od nynějška bude možné při projíždění tunely poslouchat: vedle ČRo Radiožurnál to jsou v první fázi projektu od 1. listopadu 2018 rádia Blaník, City a Impuls.

Tunelový komplex Blanka, Strahovský tunel a tunel Mrázovka jsou součástí pražského městského okruhu a tvoří dohromady téměř devět kilometrů. Denně jimi projede až devadesát tisíc automobilů.