Tisková prohlášení - seznam

Skončila rekonstrukce křižovatky Karlovo náměstí x Resslova ulice

Praha 27. srpen 2020 –Ve čtvrtek 27. srpna 2020 v odpoledních hodinách Technická správa komunikací dokončila první etapu rekonstrukce komunikace a chodníků po obvodu Karlova náměstí. Před posledním prázdninovým víkendem se tak řidiči projedou touto křižovatkou bez omezení a chodci se budou moci projít po nově zřízených bezbariérových přechodech. V této etapě se jednalo o úsek křižovatky Karlovo náměstí x Resslova ulice. Akce proběhla v koordinaci s úpravami světelného signalizačního zařízení (semaforu) a začala 18. července 2020 s tím, že původní termín dokončení byl do 31. srpna 2020.

 

„Naše největší náměstí v Praze už konečně přestalo být ostuda. Konečně zmizela zábradlí jako pěst na oko. Už žádné motání se v podchodech, ale bezbariérové přechody na ulici. Upravená nároží pro lepší orientaci a bezpečnost. Mám radost, že z Karlova náměstí se stalo příjemnější místo pro Pražany s veřejným prostorem, který odpovídá 21. století,“ náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adama Scheinherra.

 

V rámci stavebních prací došlo k úpravě nároží křižovatek, byly zřízeny nové bezbariérové přechody pro chodce s dělícími ostrůvky, odstraněno nepotřebné zábradlí a došlo k celkovému šířkovému uspořádání dopravního prostoru spolu s integrací cyklo. Součástí stavby byla i úprava odvodnění a nové vodorovné dopravní značení.

 

 

Zhotovitel: INPROS PRAHA, a. s.

 

Další etapy budou následovat v roce 2021.