Tisková prohlášení - seznam

Další část ulice Československého exilu projde rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje rekonstrukci další části ulice Československého exilu na Praze 12. Jedná se o IV. etapu souvislé údržby komunikace v délce 509 m a v úseku od křížení s ulicí Krouzova k ulici Generála Šišky (100 m od křižovatky). Oprava potrvá zhruba měsíc v termínu od 27. června do 31. července 2016.  

Bude provedena klasická fréza s pokládkou asfaltového povrchu, dále budou opraveny autobusové zálivy a dojde k vyrovnání nebo případné výměně poničených obrub. V místě přechodu pro chodce s ulicí Povodňová bude provedena bezbariérová úprava a postaven dělící ostrůvek. Dále dojde k rektifikaci nebo výměně uličních vpustí a rektifikaci ostatních povrchových znaků. Dopravní značení bude obnoveno dle odsouhlaseného stanovení.

Dopravní omezení:
Částečné omezení provozu. Uzavírka komunikace bude probíhat po polovinách vozovky se zachováním obousměrného provozu.

http://www.tsk-praha.cz/stavby/attachment/5767df48d41ff58d20e23c48/ceskoslovenskeho_exilu_-_iv._etapa_1466425570291.pdf