Tisková prohlášení - seznam

Do části Belgické ulice se vrací život

Rozsáhlá rekonstrukce části Belgické ulice skončila, nyní dojde k dokončení vodorovného dopravního značení a k úpravám ploch pro stromy, tzv. rabátek. Auta se na tuto komunikaci vrátí po kolaudaci nejpozději do konce října, ale již dnes se na ulici vrátil sousedský život.

„Belgická ulice je krásným příkladem úspěchu dialogu nejen odborníků a investorů, ale zejména lidí, pro které tato ulice znamená domov. Díky tomu, že jsme všichni společně měli vůli hledat co nejlepší řešení, povedla se rekonstrukce ulice ke všeobecné spokojenosti,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD).
 
První práce byly v Belgické ulici zahájeny v průběhu měsíce dubna, v úseku Rumunská – Bruselská, rekonstrukcí kanalizace a vodovodního řadu a dalších inženýrských sítí. Od července zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy rekonstrukci povrchů pozemních komunikací.
 
Nové povrchy vozovky jsou z křemencové dlažby, vjezdy přes chodníky ze žulových drobných kostek a chodníky jsou z drobné kamenné mozaiky. Předmětem akce byla i oprava odvodňovacích zařízení, úprava rabátek a dojde i k dosadbě nových akátů.
 
Od listopadu 2016 by měly pokračovat práce na rekonstrukci kanalizace v úseku Bruselská – Jana Masaryka, které se však budou provádět v závislosti na klimatických podmínkách. Po dokončení rekonstrukce kanalizace bude následovat rekonstrukce povrchů pozemních komunikací Technickou správou komunikací hl. m. Prahy.
 
Dokončení všech prací je plánováno na rok 2017.