Tisková prohlášení - seznam

Korunovační ulice projde rekonstrukcí

V úterý 5. července 2016 zahajuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci Korunovační ulice, Praha 6. Celá rekonstrukce potrvá do 31. prosince 2016 a bude realizována po etapách. 1. etapa je most v ulici Korunovační - Y 012, přes železniční trať.
 
Rekonstrukce mostu bude zahájena přeložkami všech inženýrských sítí, které se umístí na provizorní  lávku. Následně bude most zdemolován na základovou spáru a provede se plošné založení nového mostu. Nosná konstrukce bude z prefabrikovaných T nosníků, vozovka bude živičná, na římsách bude osazeno bezpečnostní ocelové zábradlí. Komunikace před a za mostem bude navazovat na nový mostní objekt a bude zakončena s koncem stávající dlažby nebo hranicí sousední stavby (v úzké koordinaci s akcí Rekonstrukce Korunovační – HLUK - projekt odstranění zvýšené hlukové zátěže v metropoli).
 
Rekonstrukce mostu je navržena takovým způsobem, aby umožnil v budoucnu realizovat dvoukolejnou trať Praha – Kladno. S rekonstrukcí mostu souvisí i překládka inženýrských sítí a rekonstrukce vodovodu.
 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy bude zároveň zajišťovat rekonstrukci vozovky části ulice Pod Kaštany s cílem snížení hlukové zátěže, a to od ulice V Tišině směrem k nám. Pod Kaštany a na náměstí a od křižovatky s Korunovační k ulici Na Zátorce. Práce na výměně kamenné dlažby za asfaltový povrch budou probíhat po etapách (vždy po polovině vozovky). Součástí rekonstrukce bude i úprava odvodnění vozovky a následně budou opraveny přilehlé chodníky, které dostanou povrch z pražské mozaiky kladené do vzorů. 
 
Vzhledem k celkové uzavírce komunikace Korunovační dojde k nárůstu dopravy na ul. Svatovítská. V současné době se jeví jako největší dopravní problém neřízený přechod pro chodce u tramvajové zastávky na výjezdu z kruhového objezdu. Chodci, mající přednost, se zde vyskytují v podstatě trvale. Z tohoto důvodu zde bude osazeno provizorní světelné signalizační zařízení, které bude dopravní pohyby usměrňovat. Zařízení bude připraveno k uvedení do provozu v požadovaném termínu. Provozní doba je stanovena od 6 – 20 hod ve všední dny. So – Ne přepnuto na blikajícím žlutou.
 
Dopravní omezení: 
Úplná uzávěra v termínu od 5. 7. 2016 do 31. 12. 2016.
Místní doprava bude vedena po okolních komunikacích. 
Vyznačená objížďka pak po trase: Korunovační - Milady Horákové - Svatovítská - Vítězné náměstí. 
Pro pěší bude po dobu rekonstrukce mostu zřízena lávka.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb