Tisková prohlášení - seznam

Od května pokračuje rekonstrukce Branické ulice

Praha 29. dubna 2020 V loňském roce zahájila Technická správa komunikací kompletní rekonstrukci Branické ulici. Práce byly zahájeny výstavbou parkovacích stání a opravami chodníku v ulici Nad Přívozem. Od pondělí 4. května 2020 pak pokračují práce na I. etapě rekonstrukce komunikace v úseku ulic Ke Krči – Mezivrší, které skončí 16. října 2020.

V rámci stavby dojde k výměně stávajícího povrchu vozovky z velké žulové dlažby, která způsobovala nadměrný hluk, na povrch z hutněné asfaltové směsi. V úsecích dotčených dopravně bezpečnostními stavebními úpravami (zvýšené plochy křižovatek, parkovací zálivy, vjezdy k objektům a vyhrazená místa pro zásobování) bude dlážděný povrch. Stávající povrch chodníků z litého asfaltu bude nahrazen kamennou mozaikou. Dále dojde k nové výsadbě stromů a úpravě odvodnění.

Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů, a to rekonstrukcí veřejného osvětlení a pokládkami nových sítí jednotlivých správců.

Dopravní omezení:

Stavba bude zahájena za úplné uzávěry vždy dané části opravy. Rekonstruovaným úsekem nebude možný průjezd, ale pouze přístup k objektům.

Zhotovitel: Inpros Praha, a. s.