Tisková prohlášení - seznam

Další část Vinohradské ulice projde rekonstrukcí vozovky

V pondělí 18. července 2016 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) plánovanou souvislou údržbu části vozovky ve Vinohradské ulici, v úseku od křižovatky ul. Jana Želivského po ul. Pod Židovskými hřbitovy ve směru do centra, na území MČ Praha 3. Jedná se o kompletní opravu v celém rozsahu vozovky, která je plánována do 7. srpna 2016.
 
Součástí rekonstrukce bude odstranění horní vrstvy krytu vozovky frézováním, budou opravena místa příčných a podélných trhlin a výtluků. Dále bude položen nový živičný povrch a provedena obnova vodorovného dopravního značení.
 
Délka opravy ve směru do centra je 250 m a šířka je 7,5 m. Oprava navazuje na souvislou údržbu, které proběhla ve Vinohradské ulici v loňském roce v obou směrech. 
 
V souběhu bude probíhat oprava zálivu zastávky autobusu – Jana Želivského, přiléhajícího k opravované vozovce.
 
Dopravní omezení:
Uzavírka po polovinách, omezení výjezdu a vjezdu do ul. Pod Židovskými hřbitovy. Objízdná trasa je vedena ulicemi Izraelská, Nad vodovody, Na Palouku, Počernická, Vinohradská.