Tisková prohlášení - seznam

Práce na Nuselském mostě se v době vánočních svátků přeruší

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) naplánovala, spolu s dodavatelem, přerušení prací na rekonstrukci Nuselského mostu technologickou přestávkou v termínu od 18.12.2015 do 4.1.2016, aby činnost na opravě pláště mostu a mostních pilířích nenarušovala klid přicházejících vánočních svátků a následných dnů volna. 

V zimním období roku 2016 budou práce na sanaci mostu dle klimatických podmínek pokračovat. Bez větších omezení bude probíhat příprava povrchů, tryskání a odbourávání poškozených a degradovaných částí nosné konstrukce. Pro sanační práce byla přijata opatření pro provádění při teplotách od 0°C do 5°C.