Tisková prohlášení - seznam

Oprava povrchu v ulici Bucharova po zimní přestávce pokračuje

Další stavba, která bude pokračovat po zimní přestávce, je Bucharova v úseku Běhounkova – Upolínova. Technická správa komunikací zahájí práce v úterý 17. března a ukončí je do 17. června 2020.

S pracemi začneme u autobusové zastávky Šafránkova a následně budeme pokračovat k Běhounkově ulici. Údržba komunikace spočívá v odfrézování 5 cm stávající obrusné vrstvy s následnou náhradou živičné vrstvy stejné tloušťky.

V rámci akce budou vyrovnány obruby, opraveny povrchy autobusových zastávek, rektifikovány uliční vpusti, odstraněny problémy s propady komunikace a vyznačeno nové vodorovné dopravní značení.

Akce je koordinována spolu s PVS a DPP a bude mít více etap.

Dopravní omezení:

Pro tuto etapu platí uzavření jízdního pruhu směrem nemocnice Motol.

Zhotovitel: STRABAG, a. s.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE: AKCE BUCHAROVA