Tisková prohlášení - seznam

Nájezd z Modřanské na Barrandovský most projde rekonstrukcí

15. května 2020 Technická správa komunikací zahájí v pondělí 18. května 2020 přípravné práce pro rekonstrukci světelné křižovatky se stavebními úpravami rampy Barrandovského mostu. Konec všech etap je plánován na polovinu října 2020. Tato akce je v koordinaci s již probíhajícími pracemi na komunikaci Modřanská, které začaly v minulém roce a budou pokračovat do srpna 2020.

 

Práce zahrnují změnu polohy středového ostrůvku, vybudování nového připojovacího pruhu z rampy Barrandovského mostu na Modřanskou ve směru do centra, doplnění chodníku včetně bezbariérových úprav, přeložky uličních vpustí, stožárů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení.

 

Dopravní omezení:

Uzavírky po etapách, tak aby byl daný úsek vždy průjezdný.

 

Zhotovitel: Silnice Group, a. s.