Tisková prohlášení - seznam

Změna dopravního režimu na Nuselském mostě

V pondělí 16. května 2016 dojde k uzavírce pravého (pomalého) jízdního pruhu na Nuselském mostě ve směru z centra. Chodník zůstane i nadále otevřen, pohyb chodců nebude omezen. K uzavření chodníku z centra dojde na přelomu července a srpna, kdy bude otevřen chodník do centra a zároveň dojde k otevření pravého jízdního pruhu do centra.
 
Uzavření je nutné pro dokončení sanace mostovky (vyrovnávacích vrstev, izolace a vozovkového souvrství) a následně pro výměnu chodníkových panelů resp. sanaci a obnovu celé chodníkové části. Současné uzavření pravých jízdních pruhů v obou směrech je nutné také pro převěšení lávek.
 
Zároveň 16. května 2016 začnou práce na akci „Rekonstrukce stropní desky stanice Vyšehrad“.
Investor DPP a.s.
 
Přesun lávek:
Od 19. května a zejména v červnu proběhne přesun a prohození zavěšených lávek. Malá lávka bude po dílech spuštěna a převěšena na druhou stranu (strana z centra) mostu.