Tisková prohlášení - seznam

Ulice Podchýšská projde I. etapa rekonstrukce vozovky

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila rekonstrukci části vozovky v ulici Podchýšská, Praha 12. Jedná se o souvislou údržbu v úseku od ulice Libušská až k ulici U Nové louky. Ukončení je plánováno do 27. října 2015.

 

Souvislá údržba komunikace, v délce 1 km, spočívá v odfrézování stávajícího povrchu, k okamžitému zahřátí odfrézovaného materiálu a k jeho opětovnému položení, tzv. pokládce recyklací za horka. Dále bude obnoveno stávající dopravní značení.

Dopravním omezením je úplná uzavírka komunikace. Doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách.