Tisková prohlášení - seznam

Skončila rekonstrukce ulice Jungmannova

1. června 2020 – V pondělí 1. června 2020 převzala Technická správa komunikací zrekonstruovanou ulici Jungmannova v úseku Vodičkova – Jungmannovo náměstí. Stavba probíhala za plného provozu, jen s lokálním omezením.

Práce začaly v roce 2019 a týkaly se rekonstrukce chodníku a uličních vpustí úseku Palackého – Vodičkova. Od 28. února 2020, pak po zimní přestávce pokračovaly v úseku Vodičkova – Jungmannovo náměstí. Zde byla provedena nová konstrukce vozovky a chodníků, osazení obrub, sanace podloží v místě rozvolnění a propadů, oprava poškozených uličních vpustí a jejich přípojek.

Na podzim, v době sázení, proběhne ještě nová výsadba zeleně.

Zhotovitel: Inpros Praha, a. s.