Tisková prohlášení - seznam

Oprava vozovky v ulici K Barrandovu

V termínu od 24. července do 28. října 2018 dojde v MČ Praha 5 k plánované souvislé údržbě komunikace K Barrandovu v úseku K Holyni po Pražský okruh. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. zde kompletně vymění povrch vozovky.

Souvislá údržba komunikace spočívá v provedení frézy s následnou obnovou asfaltových vrstev v úpravě snižující hluk. Dojde k rektifikaci povrchových znaků, opravě obrub, svodidel a obnově dopravního značení.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Plánované je omezení provozu spočívající v uzavírce 1 jízdního pruhu. Případně bude provoz převeden do protisměru.

1. etapa směr z centra

2. etapa směr do centra

Zhotovitelem je PORR a.s. a ČNES a.s.