Tisková prohlášení - seznam

Barrandovský most pod drobnohledem

V průběhu dubna se uskuteční diagnostický průzkum na nejvytíženějším mostě v České republice, Barrandovském mostě. Práce jsou součástí připravované projektové dokumentace celkové rekonstrukce mostu, kterou pro Technickou správu komunikací zpracovává sdružení firem pod vedením projekční kanceláře NOVÁK & PARTNER.

„Každý pracovní den projede po Barrandovském mostě přes sto čtyřicet tisíc vozidel, proto je součástí projektu tak podrobná diagnostika, abychom v průběhu rekonstrukce nebyli překvapeni stavem některých částí mostu a kvalitou materiálů. To by mohlo rekonstrukci velmi zkomplikovat,“ říká generální ředitel TSK Petr Smolka.

Z důvodu zachování maximální možné průjezdnosti budou práce rozděleny do čtyř etap.

V prvních dvou etapách bude pro diagnostiku využita tzv. mostní prohlížečka. Ve třetí a čtvrté etapě pak budou provedeny sondy do vozovkového souvrství. 

Z mostní prohlížečky (etapa 1 a 2) budou prováděny diagnostické práce, například sondy k předpínací výztuži z vnějšího líce do nosné konstrukce či zjištění kontaminace betonu chloridovými ionty, které není možné uskutečnit bez přímého přístupu k plášti mostu.

Sondy do vozovky budou vrtány během dvou dubnových víkendů (etapa 3 a 4). Vzhledem k velkému rozsahu prací a dodržení technologických postupů jednotlivých činností budou tyto dvě etapy trvat vždy tři dny (sobota–pondělí), a to v časech od 8:00 do 17:00 hodin.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Etapa 1: 1. 4. 2019 10:00–17:00 hod., 2. 4. 2019 8:00–17:00 hod.

Pohyblivý zábor pravého jízdního pruhu od Modřanské po sjezd na Myší díru v max. délce 50 metrů, doprava na mostě zachována třemi pruhy.

Etapa 2: 3. 4. 2019 8:00–17:00, 4. 4. 2019 8:00–17:00, 5. 4. 2019 8:00–14:00

Pohyblivé zábory pravého pruhu na nájezdové rampě z ul. K Barrandovu, doprava zachována levým pruhem. Současně pohyblivý zábor pravého pruhu nájezdové rampy ze Strakonické od Chuchle včetně pravého pruhu od této rampy po sjezd na Modřanskou.

Etapa 3: 13. 4. 2019 (8:00) 15. 4. 2019 (17:00)

Zábor levého jízdního pruhu od Jižní spojky po odbočení do Myší díry, doprava na mostě zachována třemi pruhy. Při nájezdu z Jižní spojky dva pruhy, z Modřanské jeden pruh.

Etapa 4: 20. 4. 2019 (8:00) 22. 4. 2019 (17:00)

Zábor levého jízdního pruhu od Zlíchova po sjízdnou rampu na Modřanskou, doprava na mostě zachována třemi pruhy. Při nájezdu od Zlíchova dva pruhy, z ulice K Barrandovu jeden pruh.

 

Dodavatelem projektové dokumentace včetně diagnostiky je sdružení NOVAPO:

1) NOVÁK & PARTNER, s.r.o.,

2) Valbek, spol. s r.o.,

3) PONTEX, spol. s r.o.