Tisková prohlášení - seznam

Cyklotrasa A2 bude v Troji do konce října uzavřena

Z důvodu výstavby Trojského mostu (součást výstavby Městského okruhu jako stavba č. 0079) bude od 1. září do 31. Října 2011 kompletně uzavřena cyklotrasa A2. Ta je nezbytná s ohledem na rozsah stavebních prací, které je v tomto období nutné realizovat. Konkrétně se jedná o realizaci rozměrných železobetonových částí oblouku mostu, konstrukce mostovky, výstavbu inženýrských sítí a demontováž bednící skruže mostu na trojském břehu za použití množství těžké staveništní mechanizace. Proto tedy není možný veřejný provoz po břehu Vltavy, což se dotkne i cyklotrasy A2 (ta byla doposud v oblasti stavby vést provizorní trasu přes staveniště mostu).

Objízdná trasa pro cyklotrasu A2 (ke stažení v PDF):

  • do Libně: od Trojské lávky ulicí Povltavská, vlevo Sádky, vpravo Trojská, vpravo Pod Lisem, vlevo Povltavská, před mostem Barikádníků na stávající chodníkovou cyklostezku.
  • k ZOO, do Podhoří a Zámků: za mostem Barikádníků sjezd do vozovky ulice Povltavská, vpravo Pod Lisem, vlevo přes tramvajovou trať Nad Kazankou, přímo Trojská, vlevo Pod Havránkou (prodloužení Trojské lávky), případně je možno pokračovat přímo mezi zámkem a vinicí k ZOO.

 

Objízdné trasy jsou přehledně vyznačeny, doplněny dalšími prvky pro zlepšení bezpečnosti a potřebnými informačními tabulemi (rozmístěny 29.8.2011). Areál loděnice u vodáckého kanálu je přístupný po původní cyklotrase ve směru od Trojské lávky. Nový Trojský most přinese zlepšení i cyklistům a chodcům, protože nahradí provizorní tramvajový "rámusák", na který byl vstup i vjezd ostatním zakázán. Kvalitní návaznosti na obou březích tak přinesou výrazně zlepšení pro spojení oblasti Holešovic a Tróje.