Tisková prohlášení - seznam

Ulice U Úlů projde rekonstrukcí

V pondělí 7. listopadu 2016 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) opravu části ulice U Úlů, Horní Počernice. Jedná se o souvislou údržbu komunikace v úseku od ulice Bártlova po hranice Prahy. Celková délka opravy je 500 m a potrvá do 27. listopadu 2016.  
 
Po vyfrézování stávajícího povrchu dojde k ošetření případných trhlin v konstrukčních vrstvách vozovky s následnou pokládkou asfaltové náhrady. Dále budou rektifikovány všechny dotčené povrchové znaky a bude obnoveno dopravní značení. 
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace ve dvou etapách