Tisková prohlášení - seznam

Na komunikaci Do Říčan se vrací stavební práce

3. září 2020 - Technická správa komunikací (TSK) zahájí 7. září 2020 další práce na komunikaci Do Říčan v MČ Praha – Běchovice. Stavební práce probíhaly již v roce 2019 a nyní pokračují úsekem autobusové zastávky Hasičská – Na Korunce. Dokončení je naplánováno do 27. října 2020. Stavba bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí autobusových zastávek na této komunikaci.


V rámci akce bude provedeno frézování za pomoci nové 3D technologie, spočívající v řízení frézy pomocí GPS zařízení. Tato technologie díky skenování a pořízení podkladů minimalizuje chyby vzniklé ručním ovládáním tlouštěk frézovaných vrstev vozovky. Následně bude položen nový povrch. Dále v rámci stavby dojde k sanaci krajnic, vyrovnání a doplnění obrub, vybudování nových uličních vpustí a vyznačení vodorovného dopravního značení.

 

V rámci stavby bude komunikace Do Říčan uzavřena.

 

Zhotovitel: M-SILNICE, a. s.