Tisková prohlášení - seznam

Reakce na reportáž TV Nova k výstavbě mobilní PHS na 5. května

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) považuje za nutné reagovat na mylné a zcela zavádějící informace, které zazněly v reportáži TV Nova dne 9. října 2015. 
 
1. Instalace mobilní protihlukové stěny nebyla nikým schválená a údajně v rozporu s přáním místních obyvatel.
 
TSK: Výstavbu mobilní protihlukové stěny TSK připravovala již od roku 2014 v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu s pravidly pro získání dotace z Evropských fondů. Při schvalování evropských dotací byly předloženy všechny potřebné dokumenty, včetně projektové dokumentace a hlukové studie, ze kterých je patrné, o jaký typ stavby se jedná a jaké budou dopady na její okolí.
Je nutné zdůraznit, že problematikou hluku v okolí komunikace 5. května se příslušné orgány zabývají již od roku 2007. 
Souhlasné stanovisko na podporu výstavby mobilní protihlukové stěny zaslali rovněž předsedové několika společenství vlastníků jednotek v blízkém okolí stavby - zde
 
2. Šéf správy komunikací si postavil stěnu proti hluku za domem. Jedná se o střet zájmů? 
 
TSK: Toto tvrzení považuje ředitel TSK za naprosto absurdní. Jednak nebydlí ve zmíněné lokalitě sám – viz informace o vyjádření obyvatel z blízkého okolí protihlukové stěny. Navíc panelákový byt šéfa TSK je od samotné stěny vzdálen více než 200 metrů, tudíž stěna tento konkrétní byt téměř nekryje. Opatření ke snížení hlučnosti na komunikaci 5. května (omezení rychlosti, položení tichého asfaltového povrchu apod.) byla projednávána a řešena několik let před pověřením současného ředitele TSK řízením organizace.
 
3. TSK postavila stěnu narychlo z evropských peněz.
 
TSK: Komunikace 5. května patří mezi 50 kritických lokalit vytipovaných ministerstvem zdravotnictví již v roce 2007. V následujících letech Rada hlavního města Prahy schválila akční plán, který určil realizaci opatření pro snižování hluku v dané lokalitě. 
V roce 2008 dokonce Blanka Pechová, která v reportáži vystupovala jako stěžovatelka, sama na MHMP vznesla dotaz na možnost umístění clony, jež by přímo chránila její dům.
 
4. Podivná je cena stěny
 
TSK: Cena uvedená v reportáži byla uvedena nesprávně. Redaktor uvedl cenu mobilní protihlukové stěny ve výši 27 milionů korun. Jedná se o mylnou informaci. Navíc srovnávání s výstavbou protihlukových stěn na železnici je naprosto irelevantní, jelikož není možné srovnávat podmínky výstavby v zastavěných zónách s výstavbou ve volném prostoru a rozměrově i technologicky zcela odlišné stěny. 
Hodnotící komise v rámci veřejného výběrového řízení vybrala nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 20,5 mil. Kč bez DPH. Veřejná zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a jedná se tudíž o veřejně dostupnou informaci.