Tisková prohlášení - seznam

Ulice Novodvorská projde I. etapou rekonstrukce vozovky

V sobotu 15. srpna 2015 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci části vozovky v ulici Novodvorská, Praha 12. Jedná se o souvislou údržbu v úseku od ulice Meteorologická až k ulici Smotlachova. První etapa bude ukončena do 11. září 2015.
 
Rekonstrukce komunikace v délce 692 m zahrnuje kompletní odfrézování vozovky a následně zde bude položen nový živičný povrch.  Dále je v plánu ošetření trhlin v konstrukci vozovky, obnova vodorovného dopravního značení, rektifikace povrchových znaků a částečné vyrovnání nebo výměna poničených obrub. V rámci souvislé údržby proběhne také oprava zastávek autobusu, které budou mít nový živičný povrch.
 
Dopravním omezením je částečná uzavírka komunikace.