Tisková prohlášení - seznam

Od středy budeme opravovat sjezd z Holešoviček do Blanky

Ve středu 25. září 2019 zahájí Technická správa komunikací opravu sjízdné rampy z předmostí mostu Barikádníků ve směru od Proseku z ulice V Holešovičkách do ulice Povltavská a Nová Povltavská vedoucí po mostní konstrukci a z části po násypovém tělese komunikace.

Práce na stavbě zahrnují kompletní výměnu asfaltových vrstev včetně vodorovného dopravního značení, dále proběhne izolace nosné konstrukce v šířce mezi římsami mostu, kompletní sanace povrchu betonových říms, výměna obou mostních závěrů, doplnění poškozených a chybějících prvků svodidel a protikorozní oprava zábradlí.

Oprava bude probíhat za částečné uzavírky vždy v jednom jízdním pruhu po etapách. K objízdným trasám linek MHD nedochází.

Předpokládané ukončení stavby je na konci roku 2019 v závislosti na klimatických podmínkách.

Zhotovitel: Strabag a.s.

Projektant: Novák & Partner, s. r. o.