Tisková prohlášení - seznam

Praha plánuje využít úspory za zimu na údržbu komunikací a zeleně

Vzhledem k mírnému průběhu zimy nevyčerpala Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) přidělené finanční prostředky v plném rozsahu. Rada hlavního města Prahy dnes vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby komunikací (ZÚK) v Praze v období listopad 2015 – březen 2016. TSK ušetřila oproti plánovanému rozpočtu 70 mil. Kč, a to při zachování rezervy na předpokládané výdaje zimní údržby pro příští zimu.
 
„Rada hl. m. Prahy současně rozhodla o změnách v rozpočtu tak, aby ušetřené prostředky mohly být použity při letní údržbě komunikací,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu a sport Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „Nikdo nedokáže ovlivnit, jaké bude v zimě počasí. Letos jsme měli štěstí, což nám pomohlo ušetřit. Co ale ovlivnit můžeme, je, jak efektivně s ušetřenou sumou naložíme.“
 
V období ZÚK 2015-2016 bylo provedeno na komunikace I. pořadí 7 celoplošných likvidačních výjezdů, 13 celoplošných preventivních výjezdů a 10 výjezdů na komunikace II. a III. pořadí.
 
Z hlediska dopravního významu jsou motoristické komunikace v Praze zařazeny do čtyř kategorií určujících prioritu při výkonu údržby (270 km v I a. pořadí, 1054 km v I b. pořadí, 509 km v II. pořadí a 314 km ve III. pořadí). TSK dále organizuje údržbu na 250 hektarech nemotoristických komunikací. 
 
V porovnání s obdobím 2004-2016 počet výjezdů odpovídá dlouhodobému průměru. Spotřeba posypových prostředků v období zimní údržby komunikací 2015-2016 dosáhla celkem 15 493 tun, přičemž cca ze 79% byl aplikován posyp chloridem sodným a z cca 21% chloridem vápenatým (tzv. solankou). Spotřeba posypových prostředků v ZÚK 2015-2016 odpovídala zhruba průměrné spotřebě dosažené za období ZÚK 1999 – 2016 (dlouhodobý průměr je 17696 tun).
 
V zimním období se provádí také čištění komunikací. Ve zkratce to znamená, že pokud se neuklízí sníh a neprovádí se preventivní posyp, vyjíždějí samosběrné metací vozy a při teplotách nad +3°C se provádí čištění splachováním vozovky. U ručního čištění provádí pracovníci klasicky úklid ručně nebo za použití chodníkových samosběrů a komunálních vysavačů.
 

Rozpis čerpání ZÚK v letech 2009 – 2016:

 

2009/2010

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Celkem zaplaceno

v průběhu ZÚK

736.846.233

623.606.503

543.469.776

511.866.414

576.199.448