Tisková prohlášení - seznam

Ve středu 7. 11. začneme opravu ulice V Pitkovičkách

V termínu od 7. listopadu do 14. prosince 2018 dojde v MČ Praha 22 k plánované souvislé údržbě komunikace v ulici V Pitkovičkách v úseku od ulice Ryzcová po ulici Žampiónová. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. zde kompletně vymění povrch vozovky a sjednotí šířku komunikace na 6 m.

Souvislá údržba komunikace spočívá v provedení frézy s následnou obnovou asfaltových vrstev a dojde k lokální sanaci podkladních vrstev. Dále budou obnoveny a opraveny stávající vjezdy, obruby a obnoveno dopravní značení.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Úplná uzavírka vozovky po etapách:

I. etapa – Ryzcová – zastávka autobusu Pitkovice                                                         

II. etapa – zastávka autobusu Pitkovice – Žampiónová

Etapizace bude probíhat dle aktuálních klimatických podmínek.

Zhotovitelem je PORR a.s.