Tisková prohlášení - seznam

Vyjádření TSK ke kácení stromořadí v ulici Lužické

V současné době není plánováno žádné kácení stromů v ulici Lužické na Praze 2. Výjimkou je jeden strom v havarijním stavu, jehož pokácení je plánováno na závěr tohoto roku, v době vegetačního klidu. Na kácení tohoto stromu bylo vydáno příslušným odborem životného prostředí ÚMČ Praha 2 potřebné povolení k jeho pokácení.

V případě aleje v ulici Lužická nechala TSK vypracovat v dubnu tohoto roku zdravotní posudek stavu zdejšího stromořadí. Tento odborný posudek vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a snížené stabilitě stromů navrhl vykácení celkem 22 stromů s tím, že dojde k okamžité následné výsadbě nových vzrostlých a kvalitních stromů se zajištěním pravidelné následné údržby po dobu minimálně 5 let. Vzhledem k tomuto navrženému poměrně radikálnímu zásahu zadalo následně TSK studii návrhu pěstebních opatření. 

Tato studie navrhuje výměnu všech 86 stromů za nové stromořadí, jehož obnova by byla prováděna postupně, a to celkem ve třech etapách. S ohledem na závažnost takového návrhu řešení zadalo TSK oponenturu tak, aby byla jednoznačně prokázána správnost navrženého řešení s ohledem na zdravotní stav stromů i životní prostředí v dané oblasti. Další kroky budou následovat až na základě této oponentury.

TSK má ve své správě v současné době 65 520 stromů na území hlavního města Prahy. Dochází-li ke kácení stromů ve správě TSK, pak výhradně z důvodu jejich zdravotního či havarijního stavu ohrožujícího životy a zdraví obyvatel, a vždy výhradně se souhlasem příslušného odboru životního prostředí, který současně TSK nařizuje náhradní výsadbu. V roce 2018 takto došlo ze strany TSK k pokácení 186 stromů (0,3% z celkového poštu) a výsadbě 499 nových stromů. V letošním roce bylo doposud pokáceno 105 stromů a nově vysazeno 133 nových s tím, že další náhradní výsadba proběhne v době vegetačního klidu.