Tisková prohlášení - seznam

Rok 2015 byl pro dopravu v Praze výjimečný

Úsek dopravního inženýrství (ÚDI) Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), jako každý rok, vydal novou Ročenku dopravy v Praze 2015, která se stala důležitým informačním zdrojem pro dopravu v Praze. Na tiskové konferenci ji představil náměstek ředitele TSK Ladislav Pivec.    
 
Rok 2015 byl pro dopravu v Praze výjimečný. V dubnu a v září byly slavnostně uvedeny do provozu dvě technicky i finančně náročné podzemní dopravní stavby, které svými přínosy znamenaly veliký pokrok nejen v kvalitě dopravy, ale i v životním prostředí města. Zprovoznění severozápadní části Městského okruhu - tunelového komplexu Blanka a jeho následné využití potvrdilo správnost koncepce okružního systému komunikací v metropoli i důležitost a prioritu dokončení zbývajícího východního úseku okruhu
 
„Největší pozornost je v ročence věnována hromadné a individuální automobilové dopravě, kde změny díky zprovoznění nových dopravních staveb v roce 2015 byly nejrozsáhlejší a významem největší,“ uvedl Ladislav Pivec, náměstek ředitele TSK. 
 
V městské hromadné dopravě došlo v roce 2015 k dalšímu, avšak jen mírnému růstu počtu přepravených osob, především v metru (+1,4 %). Větší zvýšení bylo zaznamenáno jen u autobusové příměstské dopravy (+6,5 %). Kromě nových čtyř stanic metra byly ještě další tři vybaveny výtahy. Bezbariérové přístupy vznikly i na tramvajové zastávky. Zkrátily se intervaly na nočních linkách tramvají i autobusů, začal provoz nového přívozu mezi Holešovicemi, Štvanicí a Karlínem.
 
V automobilové dopravě se sice dále zvýšil počet registrovaných vozidel, ale jejich celkové výkony
na komunikacích města se prakticky nezměnily (zvýšení jen 0,1 %). To se ovšem netýká centra města, kde po zprovoznění severozápadní části Městského okruhu intenzita téměř o 5 % klesla. Příznivě se projevilo i vyšší využití záchytných parkovišť, naopak za nepříznivé lze pokládat zvýšení počtu dopravních nehod.
 
Údaje o dopravních intenzitách na jednotlivých úsecích sledované komunikační sítě hlavního města Prahy pro rok 2015 jsou k dispozici v tabulkové formě na webových stránkách TSK hl. m. Prahy v sekci „Dopravní inženýrství“. 
 
Nejzatíženější úseky na pražské komunikační síti - Vozidel za den (0-24 h)
Barrandovský most - 136 000
Jižní spojka v úseku 5. května – Vídeňská - 127 000
Jižní spojka v úseku Chodovská – V korytech - 123 000
Strakonická v úseku Dobříšská – Barrandovský most - 118 000
Jižní spojka v úseku V korytech – Průběžná - 113 000
 
Nejzatíženější mimoúrovňové křižovatky na pražské komunikační síti - Vozidel za den (0-24 h)
5. května – Jižní spojka - 202 000
Strakonická – Barrandovský most - 180 000
Jižní spojka – Chodovská - 161 000
Jižní spojka – Vídeňská - 155 000
Jižní spojka – Průmyslová - 141 000
 
Nejzatíženější úrovňové křižovatky na pražské komunikační síti - Vozidel za den (0-24 h) 
Poděbradská – Kbelská - 70 000
Kolbenova – Kbelská - 63 000
Černokostelecká – Průmyslová - 63 000
Legerova – Anglická - 62 000
Žitná – Mezibranská - 61 000