Tisková prohlášení - seznam

Čeká nás rekonstrukce opěrných zdí Letenského tunelu

30. června 2020Technická správa komunikací zahájí v sobotu 4. července 2020 rekonstrukci opěrných zdí Letenského tunelu u severního portálu, v úseku Milady Horákové – Letenský tunel. Stavební práce jsou naplánované do konce září 2020.

 

Opěrné zdi jsou masivní betonové stěny v délce 136 m při vjezdu do Letenského tunelu. V rámci stavby dojde k sanaci jednotlivých částí a následně bude provedena nová vyztužená vrstva z betonu, která bude opatřena stěrkou s nátěrem proti UV záření. Dále budou odstraněny zídky u ulice Milady Horákové a nahrazeny novými železobetonovými zdmi s integrovanou římsou. Obklad v patě zdi bude očištěn, sanován a přespárován. Dojde k opravě izolace a odvodnění zdí, opravě drenážních vrtů a říms. Dále bude osazeno nové zábradlí.

 

Dopravní omezení:

Částečné omezení komunikace ulice Nad Štolou a při vjezdu a výjezdu z Letenského tunelu u severního portálu. Viz dokumenty ke stažení na webu TSK v sekci Významné stavby: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5eda450a2019ee0e682a48cb

Zhotovitel: Gardenline, s. r. o.