Tisková prohlášení - seznam

POZOR: Stavba nového mostu na několik hodin uzavře Strakonickou

Praha 10. září 2020 – Od soboty 19. září 2020; 19:00 hodin do neděle 20. září 2020 přibližně do 13:00 hodin bude uzavřena ulice Strakonická, a to v obou směrech mezi mimoúrovňovou křižovatkou 2 (MÚK 2 Lipence) a mimoúrovňovou křižovatkou 5 (MÚK 5 Lipence, Zbraslav – Baně). Zároveň bude uzavřen nájezd do jízdního pásu ve směru Praha od prodejny Lidl. Důvodem je montáž nosníků mostu přes silnici I/4 (Strakonická).

Vedení objízdných tras:

směr Strakonice: Bartoňova, Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny, Na Baních, Strakonická

směr Praha: Na Baních, Elišky Přemyslovny, Zbraslavské náměstí, Žitavského, K Přehradám, Strakonická

Most byl navržen tak, aby respektoval polohu původní stavby a přeložek sítí. Pro přemostění komunikace Strakonická je tedy navržena trámová předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m.  Nosná konstrukce je tvořena z pěti prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků z betonu a železobetonové spřahující desky z betonu C 30/37 vyztužené ocelí B500B. Mostovka je na opěrách ukončena nízkými koncovými příčníky. Římsy jsou železobetonové, monolitické s použitými lícovými prefabrikáty výšky 700 mm. Na obou římsách je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní.

Koncem minulého roku začala TSK s demolicí původního mostu k ulici K Výtopně, který byl ve špatném technickém stavu. Od poloviny tohoto roku pokračuje stavba nového mostu jednotlivými etapami, které na sebe postupně navazují. Nový most by měl být hotový během ledna 2021, v závislosti na klimatických podmínkách.

Zhotovitel: 1. etapa – demolice: Doprastav, a. s.

                      2. etapa – nový most: OHL ŽS, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5d8b1d5c32a1d05513e49c42