Tisková prohlášení - seznam

Čeká nás rekonstrukce Jabloňové ulice

8. července 2020 – Další stavbou, na které Technická správa komunikací začne během léta pracovat, je rozsáhlá rekonstrukce Jabloňové ulice v úseku V Korytech – Topolová (MČ Praha 10). Tato stavba začne 15. července 2020 a pokračovat bude až do srpna roku 2021.

Rekonstrukce komunikace je rozdělena na jednotlivé podetapy a zahrnuje vybudování nové vozovky a parkovacích stání s asfaltovým povrchem, dále chodníků a chodníkových přejezdů, které budou z betonové dlažby.

Stavba je koordinována s dalšími investory – Pražská teplárenská, a. s., Pražská plynárenská distribuce, a. s., MHMP veřejné osvětlení.

 

Dopravní omezení:

Úplná uzávěra s objízdnými trasami dle jednotlivých podetap:

Pro rok 2020 

  • podetapa úsek Hvozdíková – Ostružinová (vč. křižovatky)
    • 15.7. 2020 – 30.8. 2020

Úplná uzávěra celého úseku bez možnosti vjezdu. Objízdná trasa ul. V Korytech – Záběhlická – Práčská – Topolová (automobilová doprava, MHD).

  • podetapa úsek Topolová – Hvozdíková (vč. křižovatky)
    • 31.8. 2020 - 11.10. 2020

Úplná uzávěra celého úseku bez možnosti vjezdu. Objízdná trasa ul. V Korytech – Záběhlická – Práčská – Topolová (automobilová doprava, MHD).

Realizace stavby včetně uzavírky bude přerušena přes zimní období a pokračovat dále bude od jara 2021.

Zhotovitel: Porr, a. s.