Tisková prohlášení - seznam

Oprava povrchu vozovky omezí dopravu v části ulice Bucharova

Ve čtvrtek 17. října zahájí Technická správa komunikací souvislou údržbu v části ulice Bucharova v pražských Stodůlkách. Jedná se o úsek ulic Upolínová – Jeremiášova. Práce jsou rozděleny do dvou etap a potrvají až do poloviny roku 2020.

V roce 2019 budou probíhat práce v úseku Upolínová – Běhounkova (BUS zastávka). Úprava spočívá v ofrézování povrchu do hloubky 50 mm s následnou pokládkou nové asfaltové vrstvy. Předpokládané dokončení 1. etapy je do 30. 11. 2019.

V roce 2020 se bude opravena zbývající část komunikace v úseku Běhounkova – Jeremiášova. Zde bude vyfrézován povrch až do hloubky 100 mm s následným položením nového povrchu, čímž budou vyřešeny propady na komunikaci. Oprava se týká i zálivů autobusových zastávek, kde bude vyměněn stávající povrch za nový.

V průběhu oprav bude vždy uzavřen jeden jízdní pruh.

Zhotovitel: STRABAG, a. s.

Projektant: D-PLUS, a. s.