Tisková prohlášení - seznam

Ulice Muchova projde celkovou rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v pondělí 29. února 2016 celkovou rekonstrukci ulice Muchova v Městské části Praha 6. Jde o kompletní opravu v celém profilu ulice, která je plánována do 22. dubna, ale provoz zde bude obnoven již 30. března 2016. 
 
Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice Muchova v délce 126 m v úseku od křižovatky s ulicí Pod kaštany po ulici Pelléova. Vozovka bude dlážděná kamennou dlažbou z velkých kostek, chodníky budou z řezané mozaiky a vjezdy budou z drobných kamenných kostek. Součástí stavby jsou úpravy odvodnění a rektifikace uličních vpustí.
 
Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace od 29. 2. 2016 – 30. 3. 2016