Tisková prohlášení - seznam

Nová cyklostezka spojí Netluky s Kolovraty

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí začátkem září výstavbu nové, 3,5 km dlouhé, cyklostezky, která bude spojovat Netluky přes Uhříněves s Kolovraty. Celkové úpravy trasy budou trvat až do roku 2016 s maximální dobou výstavby 45 týdnů.

„Již několikrát jsem jednal s hejtmanem Středočeského kraje Peterou a ve spolupráci s předsedou Komise pro cyklistiku Stanislavem Kozubkem pracujeme na tom, aby se rozvoj cyklistiky netýkal jen centrálních částí metropole, ale přibližoval se k hranicím Prahy v návaznosti na cyklostezky Středočeského kraje," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Cyklostezka je navržena po stávajících komunikacích, které mají z velké části zpevněný povrch. Ten bude v případě nutnosti opraven a v chybějících úsecích doplněn.

„Realizace bude probíhat bez omezení dopravy, pouze na jaře 2016 bude krátkodobě omezen provoz na ul. Přátelství v Uhříněvsi, a to z důvodu úprav přechodu přes tuto komunikaci,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

Některé úseky cyklostezky budou mít asfaltový povrch, jiné zámkovou dlažbu a v rekreační oblasti kolem rybníka Vodice směrem ke Kolovratům bude použit mlatový povrch. Stávající komunikace v centrální zástavbě MČ Praha-Uhříněves zůstanou beze změny.

Cyklostezka bude řešena jako komunikace s kombinovaným provozem, bude sloužit cyklistům i pěším na většině své délky. V úseku, kde prochází tělesem vozovky, bude cyklotrasa s kombinovaným provoz cyklistů a motorizované silniční dopravy, bez chodců. Na cyklostezce jsou navržena dvě odpočívadla – cykloinfostánky – kde budou stojany s informacemi o stezce, stojany na kola, lavičky a odpadkové koše.