Tisková prohlášení - seznam

Úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu

Z důvodu mytí a pravidelné údržby bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 8.6.2020 do 12.6.2020 vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod.,tj. 4 noci.

Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové.