Tisková prohlášení - seznam

Část ulice Československého exilu projde rekonstrukcí

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahajuje rekonstrukci části ulice Československého exilu. Jedná se o další etapu souvislé údržby komunikace, která začne 50 m od křižovatky s ul. Generála Šišky k východnímu vjezdu do ulice Petržílova na Praze 12. Celková délka opravy je 1,3 km a potrvá necelé dva měsíce v termínu od 15. března do 3. května 2016.  
 
Po vyfrézování povrchu dojde k ošetření případných trhlin v konstrukčních vrstvách vozovky a lokální opravě obrub. Nakonec bude položen nový živičný povrch a obnoveno vodorovné dopravní značení.
V místě autobusových zastávek bude provedena předlažba, případně sanace podloží.  
 
Dopravní omezení:
Částečné omezení provozu, uzavírka je rozdělena do 5. fází:
Fáze 1-3: uzavírka vždy po jednom jízdním pruhu v úseku od zastávky autobusu Písková až po ul. Na Hupech
Fáze 4-5: jednosměrný provoz směrem z centra. Objízdná trasa pro osobní vozidla povede ul. Hornocholupická. Autobus bude veden po ul. Pertoldova.