Tisková prohlášení - seznam

Údržba mostu omezí o jeden pruh provoz na 5. května u Pankráce

V příštích týdnech od pondělí 21. října 2019 bude probíhat údržba na mostě X684 U Jawy na pražské Pankráci při střídavé uzavírce jízdních pruhů.


Od 21. 10. 2019 do 17. 11. 2019 – uzavírka připojovacího jízdního pruhu (kolektorový) v jízdním pásu ve směru z centra na mostě.


Od 29. 10. 2019 do 17. 11. 2019 – uzavírka připojovacího jízdního pruhu ve směru do centra


Od 18. 11. 2019 do 20. 12. 2019 – uzavírka levých jízdních pruhů v obou jízdních pásech (z centra i do centra)

Provoz v jízdních pásech bude redukován vždy pouze o jeden jízdní pruh.


V rámci údržbových prací budou sanovány svodidlové a římsové zídky včetně vnějšího odvodňovacího žlabu. Ve středním dělícím pásu bude vyměněn původní železobetonový odvodňovací žlab za nový ocelový.

Ukončení prací předpokládáme k 20. prosinci 2019           


Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH, s. r. o.

Projektant: 4bridges, s. r. o.